Yüzey suyu paket arıtma sistemleri – CFS Serisi

CFS serisi yüzey suyu paket arıtma sistemleri, 500- 10000 kişi için kullanma suyu ihtiyacını karşılayacak şekilde dizayn edilmiş paket ünitelerdir. CFS serisi paket sistemlerde konvasiyonel arıtma prensibi uygulanarak arıtma sistemine terfi edilen göl ya da nehir suyu sırasıyla ön klorlama, koagülasyon, flokülasyon, çöktürme ve son klorlama ünitelerinden geçerek kullanıma sunulmaktadır. Kullanım amacına bağlı olarak filtrasyon vb. opsiyonel üniteler ilave edilebilmektedir.

Yüksek kapasiteli ihtiyaçlarda, sistemler paralel olarak dizayn edilebilmektedir.