Ultraviyole Sistemleri

Ultraviyole Sistemleri

Ultraviyole cihazı ile, içinde özel bir gaz bulunan cam tüp içerisinde bir elektrik arkın oluşturulması ve bundan meydana gelen ısı ile civanın buharlaşarak iyonize olup, ultraviyole ışınları sonucu dezenfeksiyon sağlanır.

UV ışını suda bulunan mikroorganizmaların hücre duvarlarını delerek DNA’larını parçalar ve %99,8 oranında sterilizasyon sağlar.

Işın spektrumunda maksimum dezenfeksiyon etkisinin sağlandığı dalga boyu aralığı 240 – 280 nm aralığıdır. Bu aralık UV-C olarak tanımlanan ışınların spektrumu içerisindedir. En etkili dezenfeksiyon 254 nm dalga boyundaki ışınlar ile sağlanabilmektedir.

UV ünitelerinde kullanılan lambalar, civa buharlı, düşük veya orta basınçlı lambalardır. Lambanın anot-katot uçlarına belli bir gerilim uygulandığında gerçekleşen ateşleme ile civa buharı bir ışıma yapmaya başlar.

UV Dezenfeksiyonun Başlıca Avantajları:

• Çoğu virüs, spor, ve kistleri etkisiz hale getirir,
• Kimyasal değil fiziksel bir metottur, hiçbir toksik/tehlikeli veya aşındırıcı kimyasallar içermez,
• Suyun kimyasını değiştirmez, suda bakiye bırakmaz,
• Montajı, kullanımı ve bakımı kolaydır,
• Etki süreleri daha kısadır (yaklaşık 10-20 saniye),
• Daha az yer kaplar,
• Uygun yatırım ve operasyon maliyeti vardır.

Ultraviyole Cihazlarının Kullanım Alanları:

• İçme suyu – kamu veya özel,
• Atık su dezenfeksiyonu,
• Ürün ve proses suyu hazırlanması,
• Şurup, nişasta, ve tuzlu su hazırlanması,
• Yüzme havuzu ve kaplıcalar,
Balık üretim çiftlikleri,
Legionella ile mücadele,
Gemilerdeki balans suyu dezenfeksiyonu.