Kimsayal Dozaj Sistemleri

Kimsayal Dozaj Sistemleri

3.47 lt/saat 2.2 lt/saat, 7 bar kapasiteli standart dozaj üniteleri mevcuttur. Bunlar elektronik kontrollü, diyafram dozaj pompalarıdır. Standart 100 lt kimyasal madde etkilerine dayanıklı polietilen solusyon tankları dozaj ünitesine dahildir. Sabit, oransal va analog kontrollü kimyasal dozaj mümkünkür.İsteğe baplı olarak yüksek kapasiteli dozaj pompaları ve büyük hacimli solüsyon tankları da temin edilebilmektedir.