Degazör Sistemleri

Degazör ünitesinde serbest halde bulunan CO2 gazının giderimi gerçekleşmektedir.

Degazör kolonuna üstten beslenen giriş suyu, kolon içerisinden cazibe ile alçalarak degazör tankında toplanmaktadır. Giriş suyunun hava ile daha iyi temasının sağlanması amacı ile kolon içerisinde plastik dolgu medyası bulunmaktadır. Aynı zamanda fan ile suyun akışına ters yönde (kolonun alt kısmından) hava beslenmektedir. Hava ve su arasında gerçekleşen kütle transferi sonucu asit formundaki CO2 gazının giderimi gerçekleşmektedir.